Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Мишљења и Објашњења

Мишљења и Објашњења
Претрага go

Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године


Порез на додату вредност


Порески поступак и пореска администрација


Платни промет


Порези


Порез на добит предузећа


Порез на доходак грађана


Порези на имовину


Порези на употребу, држање и ношење добара


Порез на премије неживотних осигурања


Избегавање двоструког опорезивања


Доприноси за обавезно социјално осигурање


Отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање


Фискалне касе


Царине


Таксе


Јавне набавке


Финансирање политичких странака


Рачуноводство и ревизијапретходна 1 2 3 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд