Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > ORGANI UPRAVE > Devizni inspektorat *

Devizni inspektorat *
Pretraga go

VAŽNO OBAVEŠTENjEZakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS ”, broj 62/06) obrazovan je Devizni inspektorat, kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija, za vršenje inspekcijskih poslova i sa njime povezanih stručnih poslova.

Devizni inspektorat vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, shodno Zakonu o deviznom poslovanju i nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS ”, br.  20/09 i 72/09) od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju poslove faktoringa i forfetinga, i pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu.

Sedište Deviznog inspektorata je u Beogradu, ulica Kneza Miloša 20.

Obavljanje poslova iz delokruga Deviznog inspektorata ostvaruje se u sledećim unutrašnjim jedinicama:

• ODELjENjE ZA POSREDNU KONTROLU
• ODELjENjE ZA NEPOSREDNU KONTROLU BEOGRAD
• ODELjENjE ZA NEPOSREDNU KONTROLU NIŠ
• GRUPA ZA NEPOSREDNU KONTROLU NOVI SAD
• ODELjENjE ZA PRAVNE I ANALITIČKE POSLOVE I UPRAVNI POSTUPAK
• ODSEK ZA LjUDSKE I MATERIJALNE RESURSE

Odeljenje Deviznog inspektorata za neposrednu kontrolu Niš je u Nišu, u ulici Dušanova 54-72.

Grupa Deviznog inspektorata za neposrednu kontrolu Novi Sad je u Novom Sadu, u ulici Modene 7.

LINK Posetite sajt Deviznog inspektorata

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd