Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Прикажи чланке из секције:
Закони
Претрага go

Пречишћен текст Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14 и 45/15); примењује се од 1. јуна 2015. године


Закон о изменама и допунама царинског закона


Царински закон -пречишћен текст- („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015)


Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину


Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину


Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава


Закон о изменама и допунама Закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања


Пречишћен текст тарифе републичких административних такси, „Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон и 57/14


Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара


Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу


Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему


Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији


Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица


Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност


Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана


Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање


Закон о измени Закона о платама државних службеника и намештеника


Закон о изменама и допунама Закона о дувану


Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору


Закон о буџету Републике Србије за 2014. годинупретходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд