Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o deviznom poslovanju, sa izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014)

Zakon o deviznom poslovanju, sa izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014)
Pretraga go
I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se:

1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima;
2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja;
3) kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovina i prodaja stranih sredstava plaćanja između rezidenata;
4) jednostrani prenosi sredstava plaćanja iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i u Republiku koji nemaju obeležja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata;
5) tekući i depozitni računi rezidenata u inostranstvu i rezidenata i nerezidenata u Republici;
6) kreditni poslovi u Republici u devizama i kreditni poslovi sa inostranstvom.


Preuzmite dokument:

Zakon o  deviznom poslovanju, sa izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014)
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd