Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Документи јавних политика

Документи јавних политика
Претрага go

Програм економских реформи (ERP) 2018-2020


План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење


Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)


Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)


Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године


Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита


Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020


Национални програм за сузбијање сиве економије, са акционим планом („Службени гласник РС”, број: 110/15 од 28. децембра 2015. године)


Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, број 3/15 од 14. јануара 2015. године)


Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године, са акционим планом („Службени гласник РС”, број: 122/14 од 7. новембра 2014. године)


Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. („Службени гласник РС”, број: 22/11 од 31. марта 2011. године)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд