Преузмите информатор о раду:

PDF Информатор о раду Министарства финансија, јул 2018

DOC Информатор о раду Министарства финансија, јул 2018


PDF Захтев за приступ информацији од јавног значаја

PDF Извештај о раду Министарства финансија за 2016. годину

 

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn 

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=9056