Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о рачуноводству и ревизији 03.02.2010. године

Закон о рачуноводству и ревизији 03.02.2010. године
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
З А К О Н
О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
(„Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 111/09)


I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања и примена закона

Члан 1.

 

Овим законом уређује се начин вођења пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање, обелодањивање и обрада годишњих финансијских извештаја, услови и начин вршења ревизије финансијских извештаја и интерна ревизија.

Одредбе овог закона односе се на привредна друштва, задруге, банке и друге финансијске организације, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско - дилерска друштва и друга правна лица (у даљем тексту: правна лица).

 

Преузмите цео текст закона:

PDF Закон о рачуноводству и ревизији 03.02.2010. годинеbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд