Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti > Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, 15.12.2006. godine

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, 15.12.2006. godine
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

"Službeni glasnik RS", br. 114/2006

Na osnovu člana 15. stav 2. tačka 1) Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 46/06),

Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom, koji je na osnovu Odluke predsednika Vlade broj 02-01-00001/2006-01 od 14. novembra 2006. godine, objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 102/06, preuzeo ovlašćenja ministra finansija, donosi

P R A V I L N I K

o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji, u skladu sa zakonom, poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Pravna lica i preduzetnici iskazuju stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

 

Preuzmite ceo tekst zakona:

PDF Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, 15.12.2006. godinebullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd