Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 79/2017)

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 79/2017)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 2. став 2. Закона о издавању доплатне поштанске марке („Службени гласник РС”, број 61/05) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”

"Службени гласник РС", број 79 од 25. августа 2017.

Члан 1.

На поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа, плаћа се доплатна поштанска марка „Изградња Спомен-храма Светог Саве” од 9. октобра до 3. децембра 2017. године.

Марка из става 1. овог члана издаје се у тиражу од 7.600.000 комада, у апоену у висини од 10 динара.

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 79/2017)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд