Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива подзаконских аката - остало

Архива подзаконских аката - остало
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Претприступна помоћ Европске уније


Уредба о децентрализованом систему управљања средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА)

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте IIб Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године ("Службени гласник РС", бр. 92 од 22. октобра 2013, 140 од 22. децембра 2014.)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)
 
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС", бр. 140/2014 и 105/2016)  – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014−2020 године („Службени гласник РС“, бр. 93/2015 и 105/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78 од 11. септембра 2015. год.)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године ("Службени гласник РС", бр. 93/2015 од 13.11.2015. године, ступила на снагу 21.11.2015.)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 140 од 22. децембра 2014. год.)
Јавна својина

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникаЈавна предузећа

PDF Урeдбa o висини зaрaдa и другим примaњимa у jaвним прeдузeћимa, „Службени гласник РС”, бр. 19 од 15. III 2001, 26 од 20. IV 2001. гoдинe

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће
 
Упутство о начину доставњаља образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, број 401-00-947-2/2015-001-007

Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузећеPDF Урeдбa о ближим условима и начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по текућем или капиталном послуPDF Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o услoвимa и нaчину oбрaчунaвaњa jaвних прихoдa, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje зa прoмeт рoбe сa AП Кoсoвo и Мeтoхиja, 29.12.2004. гoдинeПравилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Сл. гласник РС“, бр. 87 од 27. септембра 2017. год.) – примењује се од 1. јануара 2018. год.

Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Службени гласник РС“, бр. 78 од 23. септембра 2009. год.)Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 7/2010 и 41/2011) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца („Службени гласник РС“, бр. 88 од 28. октобра 2009. год.)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд