Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива закона - таксе, акцизе, порески поступак, фискалне касе, царине

Архива закона - таксе, акцизе, порески поступак, фискалне касе, царине
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Републичке административне таксе


Закон о републичким административним таксама, 2.9.2012. године

Закон о изменама закона о републичким административним таксама, 1.10.2010. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 16.07.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 22.01.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 15.7.2005. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, јул 2005. године

PDF Исправка закона о републичким административним таксама, 26.5.2003. године

PDF Закон о републичким административним таксама, 22.4.2003. годинеТарифа републичких административних такси


Тарифа републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ( „Службени  гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) − примењује се од 1. јула 2016. године

Тарифa републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15)

Пречишћен текст Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14 и 45/15)

Пречишћен текст тарифе републичких административних такси, („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон и 57/14)

Тарифа републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13)

Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 и 55/12)

Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11)

PDFТарифа републичких административних такси, 30.6.2008. године

PDFТарифа републичких административних такси, 15.5.2003. године

PDF Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (“Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05 и 42/06)Акцизе

Закон о акцизама - пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15)

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 18.12.2012. године

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 1.10.2012. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.4.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.01.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.6.2007. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама 02.06.2005. године

PDF Закон о акцизама ("Службени гласник РС" бр. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 и 46/05)

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.12.2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.5.2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, април 2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, «Службени гласник РС» број 72/2003, примењује се од 26. јула 2003. године

PDF Закон о изменама закона о акцизама, 22.5.2003. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 26.11.2002. годинеФискалне касе

Закон о изменама и допунама закона о фискалним касама, 1.12.2012. године

PDF Закон о фискалним касама, 21.12.2004. годинаПорески поступак и пореска администрација

Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15)

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.10.2012. године

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.3.2012. године

 Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 27.8.2010. године

PDFЗакон о изменама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 29.6.2007. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 15.7.2005. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 21.5.2004. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 13.03.2003. године

PDFЗакон о пореском поступку и пореској администрацији, 26.11.2002. годинеЦарине


Царински закон, пречишћен текст утврдило Министарство финансија  („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015)

Закон о изменама и допунама царинског закона, 26.3.2015. године

Закон о изменама и допунама Царинског закона, 22.11.2012. године

Пречишћени чланови Царинског закона који су измењени, 22.11.2012. године

Царински закон, 23.03.2010. године

PDF Закон о изменама и допунама царинског закона, 15.7.2005. године

Закон о допунама закона о царинској тарифи, 30.1.2010. године

PDF Закон о изменама и допунама Закона о Царинској тарифи, 26.9.2007. године

PDF Закон царинској тарифи, 15.7.2005. години

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд