Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Стратешка документа > Програм економских реформи (ERP) 2017-2019

Програм економских реформи (ERP) 2017-2019
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (EУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ − ERP).

Према методологији за израду ERP документа, прва три поглавља се односе на макроекономски и фискални оквир, који је представљен у Фискалној стратегији за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и који уједно служи као основа за израду Поглавља 4 које се односи на приоритетне структурне реформе.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећањe конкурентности националне економије. Структурне реформе у оквиру Поглавља 4 ЕРП 2017-2019, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама, тржиште енергије, транспорта и телекомуникација, секторски развој, пословни амбијент и смањење сиве економије, истраживање и иновације, подстицање спољне трговине и инвестиције, образовање и вештине, запосленост и тржиште рада, социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да сваки  нови циклус његове израде, у извесној мери, представља континуитет у области приоритета. Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања ЕУ („ECOFIN Council“).

У циљу обезбеђивања што ширег консензуса приликом избора приоритетних реформских мера, обављене су интензивне интерресорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима, као и консултације са ЕК и ОЕЦД. У оквиру процеса консултација за заинтересованом јавношћу, који је ове године био шири него претходне, Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи, која обухвата 15 структурних реформи, била је предмет јавне расправе у периоду од 18. октобра до 1. новембра 2016. године. Препоруке, које су добијене том приликом, узете су у обзир приликом израде Поглавља 4 Приоритетне структурне реформе за ERP 2017-2019. Поглавље 4 Приоритетних структурних реформи за ERP 2017-2019 у својој интегралној верзији било је доступно јавности од 9. до 23. јануара 2017. године, а затим је документ представљен у оквиру Националног конвента за ЕУ 27. јануара 2017. године. Преглед усвојених коментара саставни је део самог документа ERP. Влада Републике Србије је 3. марта 2017. године усвојила ERP 2017-2019, након чега је документ достављен Европској комисији.

ERP ће бити размотрен са ЕУ 23. маја 2017. године у оквиру економског дијалога на састанку Савета за економска и финансијска питања на коме ће бити усвојене и нове препоруке Савета ЕУ учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).


Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд