Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 47 од 13. јула 2010. год.)

Одлука о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 47 од 13. јула 2010. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 4. став 1. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, број 30/10), члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

ОДЛУКУ
о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања
„Службени гласник РС“, број 47 од 13. јула 2010.

 1. Оснива се Централни регистар обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар).

Одлука о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 47 од 13. јула 2010. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд