Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва („Службени гласник РС“ број 14/16)

Правилник о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва („Службени гласник РС“ број 14/16)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14 и 112/15),
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о пореској пријави о обрачунатим доприносима за
обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
(„Службени гласник РС“ број 14/16)

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин подношења и садржина пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва (у даљем тексту: доприноси за осниваче, односно чланове привредног друштва), као и начин плаћања доприноса за осниваче, односно чланове привредног друштва.

Правилник о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва („Службени гласник РС“ број 14/16)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд