Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор, пречишћен текст утврдила Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116 од 26. децембра 2013, 80 од 30. јула 2014 и 12 од 31. јануара 2015.)

Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор, пречишћен текст утврдила Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116 од 26. децембра 2013, 80 од 30. јула 2014 и 12 од 31. јануара 2015.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 100. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13),
Влада доноси

УРЕДБУ
о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
"Службени гласник РС", бр. 116 од 26. децембра 2013, 80 од 30. јула 2014, 12 од 31. јануара 2015.

Члан 1.

Министарство финансија – Управа за трезор (у даљем тексту: Управа) наплаћује накнаду за извршене услуге јавних плаћања преко подрачуна консолидованих рачуна трезора Републике Србије, трезора локалне власти, организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава (у даљем тексту: рачуни), као и за обављање других послова у складу са уговором, по Тарифи, која чини саставни део ове уредбе.

Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116 од 26. децембра 2013, 80 од 30. јула 2014 и 12 од 31. јануара 2015.)

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.) – примењују се од 1. фебруара 2018. год.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд