Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Инструкција у вези са спровођењем царинских формалности код прекограничног промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број:312-01-25/2015-17 од 18.12.2015. годинe - примењује се од 1.1.2016. године

Инструкција у вези са спровођењем царинских формалности код прекограничног промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број:312-01-25/2015-17 од 18.12.2015. годинe - примењује се од 1.1.2016. године
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу чл. 11. и 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 84. став 1. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15) и Уредбом о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС”, бр. 93/10, 63/13, 145/14 и 95/15), министар финансија доноси

ИНСТРУКЦИЈУ
У вези са спровођењем царинских формалности код прекограничног
промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко
административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија


Овом инструкцијом ближе се уређује начин и поступак царинских органа код прекограничног промета електричне енергије као и промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ).

Одредбама Закона о енергетици, међународног Споразума о оснивању енергетске заједнице југоисточне Европе, као и Директивом ЕУ број 2003/54 кoja сe oднoси нa зajeдничкa прaвилa зa унутрaшњe тржиштe eлeктричнe eнeргиje, односно Директивом ЕУ број 2009/72 кoja сe oднoси нa зajeдничкa прaвилa зa унутрaшњe тржиштe eлeктричнe eнeргиje и којом се укида Директива број 2003/54, дошло је до либерализације тржишта електричне енергије.

PDFИнструкција у вези са спровођењем царинских формалности код прекограничног промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број:312-01-25/2015-17 од 18.12.2015. годинe - примењује се од 1.1.2016. године

PDF Образац П1
PDF Образац П2

PDF Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије
PDF Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије
PDF Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије


PDF Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије
PDF Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије
PDF Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергијеbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд