Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017 и 95/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017 и 95/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим законом уређују се доприноси за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси), обвезници доприноса, основице доприноса, стопе доприноса, начин обрачунавања и плаћања доприноса, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање доприноса.

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017 и 95/18) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Износ процењене највише годишње  основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 10 од 7. фебруара 2018. год.)

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 10 од 7. фебруара 2018. год.)

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 104 од . 28. децембра 2018. год.)

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд