Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
 ЗАКОН
о порезу на додату вредност

"Службени гласник РС", бр. 84 од 24. јула 2004, 86 од 30. јула 2004 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 61 од 30. јуна 2007, 93 од 28. септембра 2012, 108 од 6. децембра 2013, 68 од 3. јула 2014 - др. закон, 142 од 25. децембра 2014, 83 од 3. октобра 2015, 108 oд 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Влада Републике Србије је овлашћена да објављује усклађене динарске износе утврђене законом. Усклађени динарски износи објављени су у "Службеном гласнику РС", бр. 6 од 24. јануара 2014, 5 од 20. јануара 2015, 5 од 25. јануара 2016. и 7 од 31. јануара 2017. године. Усклађени динарски износи ("Службени гласник РС", број 7/2017) примењују се од 1. фебруара 2017. године (види тачку 2. Усклађених динарских износа - 7/2017-10).

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 113/2017) ступа на снагу 1. јануара 2018. године. Одредбе члана 6. овог закона (којима су додати назив члана и члан 36б у пречишћеном тексту Закона) примењиваће се од 1. априла 2018. године, осим одредбе која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона. Одредбе чл. 2. и 7. овог закона (којима су измењени члан 24., односно брисани назив члана и члан 56. пречишћеног текста Закона) примењиваће се од 1. јануара 2019. године, осим одредбе члана 2. овог закона која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона (види чл, 13, 14. и 15. Закона – 113/2017-181) (текст Закона пре измене из броја 113/2017 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").


I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уводи се порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) у Републици Србији (у даљем тексту: Република).

ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара, осим ако овим законом није друкчије прописано.

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст Службеног гласника


Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 13 од 14. фебруара 2018. год.)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд