Помоћ Србији - Стање рачуна
03.11.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 31. октобар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата  у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.282.040.943,84                    91.726.218,83               91.726.218,83
PayPal Рачун
EUR
703,000,00 715.206,17  12,206,17                    118,9794               1.452.282,78
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.217.198,34                          217.198,34                  118,9794             25.842.128,17
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,2902             61.132.863,69
 
CHF
0,00 154.717,30                          154.717,30                    98,6399             15.261.299,00
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,1476               8.101.059,43
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,2150             43.883.813,11
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,0719               2.401.932,61
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9824                   378.782,88
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,8813               3.769.570,75
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,4245                   149.515,79
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    83,2956             31.651.911,52
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8453          229.666.953,32
УКУПНО
 
                 515.418.331,88
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 107.798.069,45
ВИП 42.517.445,00
Теленор 89.413.683,46