Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
09.12.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 8. decembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.330.314.725,01 2.382.009.500,47                    51.694.775,46               51.694.775,46
PayPal Račun
EUR
703.000,00 715.560,86  12,560.86                    121,8255               1.530.233,05
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.310.189,64                          310.189,64                  121,8255             37.789.007,99
 
USD
11.000.000,00 12.143.629,08                      1.143.629,08                    98,8282          113.022.803,44
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  101,3102             15.775.142,95
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  154,6009               8.286.145,98
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,8284             36.224.453,22
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,7855               2.353.047,00
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,3722                   388.021,14
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,1037               3.834.653,66
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    85,9924                   152.292,54
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    81,3743             30.921.827,13
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,822701          223.520.487,01
UKUPNO
 
                 525.492.890,57
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 109.521.558,61
VIP 42.654.545,00
Telenor 89.809.057,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd