Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Delegacija Republike Srbije na Ekonomskom i finansijskom dijalogu između EU i Zapadnog Balkana i Turske u Briselu
25.05.2016.

Brisel, 25. maj 2016. - U organizaciji Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Savet), danas je u Briselu održan Sastanak ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske. Delegaciju Republike Srbije, koja je uzela učešće u sastanku, predstavljali su ministar finansija Dušan Vujović i državni sekretar u Ministarstvu finansija Milovan Filimonović kao predstavnici Narodne banke Srbije.

Tema ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske bila je diskusija o dokumentima Program ekonomskih reformi 2016. - 2018. (ERP), koji su početkom godine dostavljeni Evropskoj komisiji.

Na sastanku su usvojeni zajednički zaključci ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske od strane Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja, čija realizacija će biti zajednički praćena u narednom periodu u okviru procesa pristupanja i procesa pridruživanja EU.

Preporuke za Republiku Srbiju su orjantisane ka nastavku sprovođenja mera fiskalne konsolidacije, rešavanju statusa državnih preduzeća, nastavku reforme javne uprave i implementacije programa transformacije Poreske uprave. Od jednake važnosti su i podrška realizaciji strategije rešavanja pitanja problematičnih kredita i strategiji dinarizacije, unapređenju realizacije kapitalnih izdataka i napredak u pripremi projekata izgradnje gasne interkonekcije Bugarska – Srbija, završetak izgradnje puteva na koridoru H do kraja 2017. kao i unapređenje poslovnog okruženja i ciljanih politika tržišta radne snage sa posebnim preporukama.

Svrha ekonomskog i finansijskog dijaloga je da se Zapadni Balkan i Turska pripreme za učešće u koordinaciji ekonomske politike EU u budućem periodu, koja se unutar EU obavlja u okviru procesa “Evropskog semestra”.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Zapadnog Balkana i Turske i evropskih institucija (Savet, Evropska komisija, Evropska centralna banka, Eurostat). Ispred Saveta EU na ministarskom nivou predstavljene su države članice zadužene za predsedavanje Savetom u aktuelnom periodu - Holandija, kao i Slovačka i Malta - naredne dve države predsedavajuće Savetom.

Podećanja radi, Program ekonomskih reformi je dokument, koji je Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u predpristupnom periodu izradila sa ciljem uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i kordinaciju ekonomskih politika. ERP sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme, kojima se neposredno podržava makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije. Program ekonomskih reformi 2016. – 2018. Vlada Republike Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd