Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
12.11.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 10. novembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.299.529.370,17                 109.214.645,16            109.214.645,16
PayPal Račun
EUR
703.000,00 715.288,61  12,288,61                   119,9560               1.474.092,50
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.302.828,34                          302.828,34                  119,9560             36.326.076,35
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    96,1109             61.659.378,92
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                    99,6147             15.511.134,44
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  153,0441               8.202.706,16
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,0716             41.042.757,22
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,1266               2.411.269,35
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,1205                   382.055,85
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9887               3.801.000,18
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,6370                   149.892,13
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    83,4825             31.722.932,59
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8338          226.546.310,08
UKUPNO
 
                 538.444.250,91
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 107.798.069,45
VIP 42.517.445,00
Telenor 89.413.683,46bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd