Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
03.11.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 31. oktobar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata  u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.282.040.943,84                    91.726.218,83               91.726.218,83
PayPal Račun
EUR
703,000,00 715.206,17  12,206,17                    118,9794               1.452.282,78
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.217.198,34                          217.198,34                  118,9794             25.842.128,17
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,2902             61.132.863,69
 
CHF
0,00 154.717,30                          154.717,30                    98,6399             15.261.299,00
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,1476               8.101.059,43
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,2150             43.883.813,11
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,0719               2.401.932,61
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9824                   378.782,88
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,8813               3.769.570,75
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,4245                   149.515,79
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    83,2956             31.651.911,52
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8453          229.666.953,32
UKUPNO
 
                 515.418.331,88
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 107.798.069,45
VIP 42.517.445,00
Telenor 89.413.683,46bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd