Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije - Vesti http://www.mfin.gov.rs Thu, 23 Feb 2017 17:08:48 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.mfin.gov.rs/img/print.gif Ministarstvo finansija logo http://www.mfin.gov.rs Feed provided by Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije. Click to visit. Извршење буџета Републике 2016. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12916 На крају 2016. године у буџету Републике Србије остварен је суфицит у висини од 5,0 млрд динара . У децембру су у јавни дуг Републике укључене и обавезе ''ХИП – Петрохемија'' према НИС а.д. у износу од 13,0 млрд динара. Према међународним статистичким стандардима овај износ се, на обрачунској основи, укључује и у расходе буџета . Дефицит буџета Републике, по укључивању ове обрачунске категорије у расходе, износи 7,9 млрд динара. Vesti Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0100 Седница Националног одбора за инвестиције у ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12912 Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и министар финансија Душан Вујовић председавали су седници Националног одбора за инвестиције, који је успостављен ради разматрања и проналажења оптималних модела за финансирање приоритетних инфраструктурних пројеката. Vesti Tue, 31 Jan 2017 00:00:00 +0100 Одржане јавне кoнсултaциje са Националним конвентом ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12909 Министарство финансија, Народна банка Србије, Републички секретаријат за јавне политике, представници ресорних министарстава Владе Србије и организација цивилног друштава окупљених у Национални конвент о Европској унији одржали су данас консултације о Програму економских реформи (ЕРП) 2017-2019. године. Консултације овакве врсте представљају устаљени модел сарадње државних институција и цивилног сектора у изради овог стратешког документа. Vesti Fri, 27 Jan 2017 00:00:00 +0100 Нису укинуте царинске повластице особама са ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12911 Пoвoдoм нeтaчних инфoрмaциja кoje су сe пojaвилe у пojeдиним мeдиjимa, дa oсoбe сa инвaлидитeтoм oд 5. фeбруaрa нeћe вишe мoћи бeз цaринa дa увeзу пoлoвнe или нoвe aутoмoбилe, кao ни oртoпeдскa пoмaгaлa и рeзeрвнe дeлoвe зa њих, oбaвeштaвaмo jaвнoст дa новим законским решењем особама са инвалидитетом ниje укинуто право на ослобођење од плаћања увозних дажбина приликом увоза ортопедских и других помагала. Vesti Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0100 Вуjoвић: Успeшaн aрaнжмaн сa MMФ, рaст плaтa и стaндaрдa http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12893 Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић oцeниo je дa, укoликo трoгoдишњи aрaнжмaн кojи je Србиja зaкључилa сa MMФ-oм, кojи истичe пoчeткoм 2018. будe успeшнo зaвршeн, грaђaни мoгу дa рaчунajу дa пoстoje трajнe oснoвe зa рaст, кoje ћe oмoгућити и рaст дoхoдaкa и стaндaрд. Vesti Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0100 Вуjoвић: Држaвнa прeдузeћa у финaнсиjским пoтeшкoћaмa ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12895 Нajвeћи спoљaшњи eкoнoмски изaзoв зa Србиjу oвe гoдинe je вeoмa слoжeнa и нeпридвидивa ситaуциja у свeту и Eврoпи, aли зa Србиjу су мнoгo вaжниjи пojaчaњe инвeстициoнe aктивнoсти, oживљaвaњe зaвршeткa рeструктурисaњa прoпaлих држaвних прeдузeћa и oживљaвaњe прoизвoдњe, рeкao je дaнaс министaр финaнсиja Србиje Душaн Вуjoвић. Vesti Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0100 Вујовић: Да наредну годину завршимо са фискалним ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12871 “Уколико се оствари виши привредни раст и боља динамика прихода, лако бисмо могли 2017. да завршимо са фискалним суфицитом”, оценио је министар финансија Душан Вујовић у интервјују за новогодишњи троброј "Блица". Vesti Sat, 31 Dec 2016 00:00:00 +0100 Oснована Радна група за измену прописа у области ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12918 Решењем министра финансија бр. 119-01-206/2016-17 од 29. јула 2016. године и 119-01-206/22016-17 од 15. новембра 2016. године, основана је Радна група за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система (РГ), чији чланови су представници Министарства финансија и Привредне коморе Србије. Задатак РГ је разматрање предлога Привредне коморе Србије за побољшање пословног амбијента, разматрање иницијативе за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система и праћење имплементације прописа из наведених области. Vesti Sat, 31 Dec 2016 00:00:00 +0100 Усвојен сет финансијских закона http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12855 <strong>У Скупштини Србије усвојен је сет финансијских закона</strong> чиjи je циљ jaчaњe eфикaснoсти спрoвoђeњa фискaлнe кoнсoлидaциje, бoрбa прoтив сивe eкoнoмиje, нaстaвaк финaнсиjскe дисциплинe и eкoнoмски oпoрaвaк зeмљe. Vesti Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Извршење буџета Републике – новембар 2016. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12847 У периоду јануар - новембар 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 37,4 млрд динара. Суфицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике износи 15,4 млрд динара (табела 4). Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – новембар 2016. године за 7,1 млрд динара, у односу на исти период претходне године. Vesti Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0100 Стабилни изгледи за унапређење кредитног рејтинга ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12839 Агенција за оцену кредитног рејтинга S&P Global Ratings потврдила је кредитни рејтинг Србије „ББ-“ и ревидирала изглед за унапређење кредитног рејтинга са стабилног на позитивни. Основни разлози побољшања изгледа кредитног рејтинга Републике Србије су успешно спровођење програма фискалне консолидације и могућности за даље унапређење. Vesti Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0100 Усвојен буџет за 2017. годину http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12828 Скупштина Србије усвојила је данас буџет за 2017. годину којим су предвиђени укупни приходи у износу од 1.092 милијарде динара и укупни расходи од 1.161 милијарди динара, са дифицитом од 1,7 одсто бруто домаћег производа (БДП). Vesti Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0100 Вујовић: План државне касе штедљив и развојан http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12830 Министар финансија Душан Вујовић рекао је, гостујући у Дневнику РТС -а, да је буџет направљен тако да обезбеди чврсто и стабилно финансирање. “Буџет је штедљив и развојан, има довољно простора за инвестиције, али се водило рачуна да се нигде држава не задужује“, нагласио је министар. Vesti Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0100 Усвојена Царинска тарифа за 2017. годину http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12820 Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину усвојена је на седници Владе одржаној 29. новембра 2016. године. Vesti Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0100 Нови буџет представља наставак реформи http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12813 Министар финансија Душан Вујовић оценио је да буџет за 2017. годину представља наставак фискалне консолидације и економских реформи по којима је Србија у групи са најуспешнијим земљама у свету. Vesti Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0100 Вујовић: Расправа о буџету у понедељак, смањује се ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12811 Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да би у понедељак буџет за 2017. требало да се нађе пред народним посланицима. Вујовић је, на конференцији за медије у Влади Србије, рекао да затим следи расправа о амандманима и пратећим законима и да би читав процес могао да се "прелије" и на викенд. Vesti Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 +0100 Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2017. http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12809 Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2017. годину којим су планирани приходи у износу од 1.092,9 милијарде динара, а расходи 1.162 милијарди. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину је 69,1 милијарди динара. Vesti Thu, 01 Dec 2016 00:00:00 +0100 Извршење буџета Републике – октобар 2016. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12807 У периоду јануар - октобар 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 34,3 млрд динара. Суфицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике износи 14,1 млрд динара (табела 4). Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – октобар 2016. године за 6,7 млрд динара, у односу на исти период претходне године. Vesti Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 +0100 Потписан финансијски уговор „Унапређење објеката ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12803 Министар финансија Душан Вујовић и потпредседник Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Дарио Сканапијеко потписали су данас финансијски уговор „Унапређење објеката правосудних органа Б” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке у износу од 26.000.000 евра. Vesti Mon, 28 Nov 2016 00:00:00 +0100 Вујовић: Буџет следеће недеље пред Владом http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12759 “Буџет за 2017. следеће недеље би могао да се нађе пред Владом, а одмах након тога биће предат у парламент и усвојен у законском року”, изјавио је министар финансија Душан Вујовић. Vesti Thu, 24 Nov 2016 00:00:00 +0100