Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija25.05.2016.
Delegacija Republike Srbije na Ekonomskom i finansijskom dijalogu između EU i Zapadnog Balkana i Turske u Briselu

Brisel, 25. maj 2016. - U organizaciji Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Savet), danas je u Briselu održan Sastanak ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske. Delegaciju Republike Srbije, koja je uzela učešće u sastanku, predstavljali su ministar finansija Dušan Vujović i državni sekretar u Ministarstvu finansija Milovan Filimonović kao predstavnici Narodne banke Srbije.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Strateška dokumenta
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita
Nacrt analize postojećih prepreka za prodaju problematičnih kredita u Srbiji

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 24. maj 2016. godine

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, mart 2016.

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu. br. 413-00-43/2016-04 od 17. marta 2016. godine
Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, broj 011-00-202/2016-04 od 16. marta 2016. godine


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd