Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija19.04.2015.
Vujović: MMF priznaje rezultate Vlade Srbije
Ministar finansija Dušan Vujović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao je da je u razgovoru s najvišim zvaničnicima Svetske banke i Međunarodnog monetnog fonda ocenjeno da je Srbija ostvarila znatan napredak, ali da je potrebno učiniti više na fiskalnoj konsolidaciji.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

Makroekonomski podaci
Tekuća makroekonomska kretanja, 23. mart 2015. godine
Makroekonomski i fiskalni podaci, 23. mart 2015. godine

Budžetski korisnici
Prilozi i instrukcije za budžet 2015. godine

Program mera za reformu javnog sektora
Program mera za reformu javnog sektora

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, april 2015.

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2014. godinu


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd