Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija31.03.2015.
Prijava godišnjeg poreza na dohodak od 1.aprila isključivo elektronskim putem
Od 1. aprila, podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu biće isključivo u elektronskom obliku. To znači da poreski obveznici mogu nadležnom poreskom organu podneti poresku prijavu u papirnom obliku tokom današnjeg dana, a od 1. aprila preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

Makroekonomski podaci
Tekuća makroekonomska kretanja, 23. mart 2015. godine
Makroekonomski i fiskalni podaci, 23. mart 2015. godine

Budžetski korisnici
Prilozi i instrukcije za budžet 2015. godine

Program mera za reformu javnog sektora
Program mera za reformu javnog sektora

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, februar 2015.

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje u vezi obaveze upotrebljavanja pečata u dokumentima koji se koriste u poreskopravnom odnosu
Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara čija se proizvodnja i prodaja podstiču novčanim sredstvima iz budžeta Republike Srbije


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd