Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija26.10.2016.
Vujović: Kredit od Abu Dabija za refinansiranje skupih kredita
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je Srbija od Razvojnog fonda Abu Dabija dobila izuzetno povoljan zajam za budžetsku podršku, koji "predstavlja nastavak fiskalne konsolidacije" započete pre dve godine.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Strateška dokumenta
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 29. septembar 2016. godine

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, mart 2016.

Mišljenja i Objašnjenja
Poreski tretman primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. god.)


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd