Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija16.12.2017.
Повећан кредитни рејтинг Републике Србије
Агенција за оцену кредитног рејтинга „Standard and Poor's“ побољшала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на ниво BB, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга. Агенција процењује да ће БДП наставити да расте у периоду од 2018. до 2020. године, и да ће раст бити заснован пре свега на приливу страних директних инвестиција и већој приватној потрошњи која ће бити подстакнута растом запослености, зарада и стабилном приливу дознака.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Мишљења и Објашњења
Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа

Грађански водич кроз буџет
Грађански водич кроз буџет Републике Србије

Стратешка документа
Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, октобар 2017.

Контрола јавних средстава - Пријаве неправилности
Пријаве неправилности


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд